Kodeks postępowania Gears eSports

 
The Coalition wyraża przekonanie, że każdy powinien móc grać w Gears of War w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze i społeczności. Niniejszy kodeks postępowania dotyczy graczy, trenerów, menedżerów, obserwatorów gry Gears of War oraz uczestników biorących udział w wydarzeniach zatwierdzonych przez The Coalition lub przez nią sponsorowanych, m.in.: 
 
1. Turnieje online, w tym 

 • Turnieje otwarte
 • Turnieje kwalifikacyjne
 • Turnieje na zaproszenie

2. Drabinki online 
 
3. Wydarzenia na żywo, w tym 

 • Rozgrywki pokazowe
 • Testy rozgrywek
 • Zawody LAN

Oszukiwanie i rozgrywki 
 
Wszelkie formy oszustwa są zabronione. Dotyczy to modyfikacji oprogramowania, modyfikacji sprzętu, ustawiania rozgrywek, hakowania, wykorzystywania błędów w grze, podszywania się pod innych graczy (w tym gry z konta innego gracza), zmowy lub innego zachowania określonego przez organizatora turnieju lub The Coalition. 
 
Gracze nie mogą opóźniać lub spowalniać gry poprzez m.in. wyłączenie sprzętu, odłączanie kabli sieciowych, przerwanie połączenia sieciowego lub inne znane lub nieznane sposoby manipulowania grą. 
 
Narkotyki i alkohol 
 
Spożywanie narkotyków lub alkoholu może prowadzić do niepożądanego zachowania. Gracze, co do których podejrzewa się, że w trakcie turnieju są pod wpływem narkotyków lub alkoholu, mogą zostać usunięci z turnieju według uznania organizatora turnieju lub The Coalition. Wszelkie przypadki spożywania nielegalnych substancji nie będą tolerowane. 
 
Postępowanie 
 
Podczas turnieju graczom nie wolno wykonywać nieprzyzwoitych gestów, używać niecenzuralnego języka lub wypowiadać obraźliwych komentarzy. 
 
Dotyczy to: 

 • Mowy nienawiści lub zachowania dyskryminującego
 • Zachowania agresywnego lub pełnego przemocy fizycznej
 • Gróźb
 • Wszelkiego typu molestowania seksualnego
 • Rasistowskich lub seksistowskich słów, zwrotów lub gestów
 • Przekleństw
 • Wszelkich słów lub zwrotów, które odnoszą się do powyższych tematów
 • Wszelkiego zachowania uznanego za niewłaściwe przez organizatora turnieju lub The Coalition

Wszyscy gracze są zobowiązani do poszanowania personelu organizatorów turnieju, The Coalition, sponsorów lub partnerów. 
 
Kary i odpowiedzialność dyscyplinarna 
 
Poprzez uczestnictwo w jakichkolwiek wydarzeniach Gears eSports lub wydarzeniach online lub na żywo zatwierdzonych lub sponsorowanych przez The Coalition gracze zobowiązują się do przestrzegania ostatecznych postanowień organizatora turnieju, The Coalition oraz wszelkich osób działających w imieniu The Coalition. 
 
The Coalition i/lub organizator turnieju mogą według własnego uznania podjąć działania dyscyplinarne stosownie do wagi wykroczenia: 

 • Natychmiastowe usunięcie z turnieju lub wydarzenia online lub na żywo
 • Wstrzymanie części lub całości nagrody
 • Czasowe lub stałe zawieszenie w udziale w: Xbox Live, platformie i usługach Gears of War i/lub udziale w Gears eSports, Gears of War i/lub turniejach lub wydarzeniach online lub na żywo firmy Microsoft
 • Prowadzenie postępowania sądowego z udziałem podmiotów prawnych lub władz państwowych w wyniku jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem

Wnioski 
 
Oczekuje się, że wszyscy gracze będą cały czas postępować zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i wykazywać duch sportu, uczciwość i zasady gry „fair play”. Rozgrywki Gears eSports powinny być miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla różnych graczy. 
 
Użyj następujących linków, aby uzyskać więcej informacji na temat Warunków użytkowania, Umowy o świadczenie usług oraz Kodeksu postępowania Xbox Live: 
Warunki użytkowania Xbox Live 
Wyjaśniony Kodeks postępowania Xbox Live 
Umowa o świadczenie usług Xbox Live 
 
The Coalition zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany w dowolnym momencie niniejszego Kodeksu postępowania.