Przewodnik Gears Esports 2017–2018

SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE

2. KODEKS POSTĘPOWANIA

3. DEFINICJA GRACZA

4. OGRANICZENIA GRACZY I DRUŻYN

5. USTAWIENIA ROZGRYWEK RANKINGOWYCH

6. STRUKTURA RYWALIZACJI

7. MEDIA
8. POKRYCIE KOSZTÓW PODRÓŻY

9. ŁAMANIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU I KODEKSU POSTĘPOWANIA

 

 

1. WPROWADZENIE 

Oficjalny Przewodnik (zwany dalej „Przewodnikiem” lub „Zasadami”) zawodów Gears eSports Pro Circuit (zwanych dalej „Gears Pro Circuit” lub „Zawodami”) obowiązuje wszystkie drużyny, właścicieli drużyn, menedżerów drużyn, graczy oraz graczy zastępujących (zwani dalej „Uczestnikami”), którzy aktywnie biorą udział w dowolnym wydarzeniu Gears Pro Circuit.

W skład Administracji Gears of War 4 Pro Circuit (zwanej dalej „Administracją”) wchodzą: The Coalition, Microsoft oraz Major League Gaming („MLG”).

Gears Pro Circuit składa się z wydarzeń online i offline, których zasady określa niniejszy Przewodnik.

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji powyższych informacji w Przewodniku i Zasadach Gears Pro Circuit w dowolnym momencie.

 

2. KODEKS POSTĘPOWANIA

Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do zachowania, które stawia w dobrym świetle Administrację, Media, Sponsorów, Widzów i Uczestników.

Uczestnictwo w zawodach Gears Pro Circuit oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie Kodeksu postępowania Gears Pro Circuit. Oficjalny Kodeks postępowania Gears Esports można znaleźć tutaj.

 

2.1 OSZUKIWANIE I ROZGRYWKA 

Wszelkie formy oszukiwania są zabronione. Dotyczy to modyfikacji oprogramowania, modyfikacji sprzętu, ustawiania rozgrywek, hakowania, wykorzystywania błędów w grze, podszywania się pod innych graczy (w tym gry z użyciem konta innego gracza), zmowy lub innego zachowania określonego jako takowe przez Administrację lub organizatora turnieju.

Uczestnicy nie mogą opóźniać lub spowalniać gry poprzez m.in. celowe przeciąganie rozgrywki, odłączanie kabli sieciowych, przerwanie połączenia sieciowego lub inne znane albo nieznane sposoby manipulowania grą.

 

2.2 NARKOTYKI I ALKOHOL 

Spożywanie narkotyków lub alkoholu może prowadzić do niepożądanego zachowania. Gracze, co do których podejrzewa się, że w trakcie turnieju są pod wpływem narkotyków lub alkoholu, mogą zostać usunięci z turnieju wedle uznania Administracji lub organizatora turnieju. Żadne odniesienia do nielegalnych substancji ani wzmianki o nich nie będą tolerowane.

 

2.3 SPORTOWE ZACHOWANIE 

Podczas turnieju graczom nie wolno wykonywać nieprzyzwoitych gestów, używać niecenzuralnego języka lub wypowiadać obraźliwych komentarzy.

Zakaz ten obejmuje:

 • mowę nienawiści lub dyskryminujące zachowania,

 • agresywne zachowania i przemoc fizyczną,

 • groźby,

 • wszelkiego rodzaju molestowanie seksualne,

 • rasistowskie lub seksistowskie słowa, zwroty lub gesty,

 • przekleństwa,

 • wszelkie słowa lub zwroty zbliżone do zakazanych lub odnoszące się do powyższych tematów,

 • wszelkie zachowania uznane za niewłaściwe przez Administrację lub organizatora turnieju.

Wszyscy gracze są zobowiązani do traktowania z szacunkiem personelu Administracji, organizatorów turnieju, sponsorów lub partnerów.

 

2.4 DUCH WSPÓŁZAWODNICTWA 

Oczekuje się, że Uczestnicy będą grać najlepiej, jak potrafią, przez cały czas trwania Gears Pro Circuit.

 

2.5 ZAKŁADY I HAZARD 

Uczestnicy nie mogą organizować ani promować żadnych form zakładów lub hazardu związanych z którymkolwiek wydarzeniem Gears Pro Circuit. Uczestnicy nie mogą czerpać bezpośrednich lub pośrednich korzyści z żadnych form zakładów lub hazardu związanych z którąkolwiek rozgrywką w ramach Gears Pro Circuit.

 

3. DEFINICJA GRACZA 

„Gracz” to każda osoba, która zarejestrowała się do składu drużyny występującej w Gears Pro Circuit. Gracze muszą spełnić wszystkie poniższe wymogi, aby móc wziąć udział w zawodach. Gracze, którzy nie spełniają tych wymogów, zostaną uznani za nieuprawnionych do wzięcia udziału w zawodach Gears Pro Circuit i zostaną z nich usunięci aż do czasu spełnienia wymogów.

Administracja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia informacji o Graczu, jeżeli zachodzi wątpliwość, czy spełnia wymogi niezbędne do uczestnictwa w zawodach. Gracze powinni być gotowi do przedstawienia kopii dokumentów tożsamości lub innych stosownych dokumentów w celu potwierdzenia, że spełniają wymogi.

 

3.1 WIEK 

Zawody Gears Pro Circuit są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Zawodnicy biorący udział w wydarzeniach na żywo muszą mieć ukończone 18 lat. Można zrobić wyjątek dla graczy w wieku 16–17 lat, którzy przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Widzowie muszą mieć skończone 13 lat i, jeśli nie są pełnoletni, posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Dodatkowo widzom, którzy nie ukończyli 16 lat, musi towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny. W turniejach online mogą brać udział gracze, którzy ukończyli 13 lat. W przypadku graczy poniżej 18 roku życia gra musiała zostać zakupiona pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

 

3.2 REGIONY I MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Gracz może brać udział wyłącznie w zawodach online organizowanych dla Regionu, który zamieszkuje.

Gracz może zmienić region w przypadku zmiany obywatelstwa lub prawa do pobytu. Wszystkie zmiany wymagają wcześniejszej zgody Administracji, która podejmie decyzję wedle własnego uznania. W razie zmiany regionu gracz traci wszystkie punkty Gears Pro Points zdobyte w dotychczasowym regionie. Gracze, którzy chcą dokonać zmiany regionu, powinni skontaktować się z Administracją, pisząc na adres leagueops@mlg.tv.

  

3.3 UDZIAŁ PRACOWNIKÓW 

Gracze nie mogą być pracownikami Administracji lub powiązanych organizacji w trakcie trwania zawodów. Byli pracownicy The Coalition, Microsoft oraz wszelkich firm, które współpracowały przy tworzeniu gry Gears of War 4, nie mogą brać udziału w zawodach Gears Pro Circuit przez 6 miesięcy od zakończenia pracy w którymkolwiek z tych podmiotów.

 

4. OGRANICZENIA GRACZY I DRUŻYN 

4.1 NAZWY GRACZY I DRUŻYN 

Nazwy graczy i drużyn nie mogą zawierać:

 • obraźliwych lub wulgarnych wyrazów,

 • nazw korporacji, firm, sponsorów, produktów lub usług,

 • nazw The Coalition, Microsoft lub Major League Gaming ani żadnych skrótów tych nazw,

 • nazw pochodzących od Gears of War lub Gears Esports, które mogłyby wprowadzić innych w błąd podczas rozgrywki.

Administracja zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmiany nazwy drużyny lub gracza bez podania przyczyny.

 

4.2 OGRANICZENIA REGIONALNE 

W przypadku drabinek online i turniejów online, w których można otrzymać punkty Pro Points, Gracze muszą być mieszkańcami regionu, dla którego odbywa się dane wydarzenie. Drużyny muszą składać się wyłącznie z Graczy, którzy mieszkają w danym regionie. To warunek konieczny w celu wzięcia udziału w drabinkach i turniejach online, w których Gracze mogą otrzymać punkty Pro Points dla tego regionu.

Państwa należące do poszczególnych regionów przedstawiono poniżej.

Ameryka Północna

 • Kanada

 • USA

Ameryka Łacińska

 • Argentyna

 • Boliwia

 • Brazylia

 • Chile

 • Kolumbia

 • Kostaryka

 • Dominikana

 • Ekwador

 • Salwador

 • Gwatemala

 • Haiti

 • Honduras

 • Nikaragua

 • Meksyk

 • Panama

 • Paragwaj

 • Peru

 • Portoryko

 • Urugwaj

 • Wenezuela

Europa

 • Wyspy Alandzkie

 • Albania

 • Andora

 • Armenia

 • Austria

 • Belgia

 • Bośnia i Hercegowina

 • Bułgaria

 • Chorwacja

 • Cypr

 • Czechy

 • Dania

 • Estonia

 • Wyspy Owcze

 • Finlandia

 • Francja

 • Niemcy

 • Grecja

 • Grenlandia

 • Węgry

 • Islandia

 • Wyspa Man

 • Włochy

 • Łotwa

 • Liechtenstein

 • Litwa

 • Luksemburg

 • Macedonia

 • Malta

 • Mołdawia

 • Monako

 • Czarnogóra

 • Holandia

 • Norwegia

 • Polska

 • Portugalia

 • Irlandia

 • Rumunia

 • Rosja

 • San Marino

 • Serbia

 • Słowacja

 • Słowenia

 • Hiszpania

 • Szwecja

 • Szwajcaria

 • Turcja

 • Ukraina

 • Zjednoczone Królestwo

 • Watykan

Azja i Pacyfik

 • Australia

 • Bangladesz

 • Bhutan

 • Brunei

 • Kambodża

 • Chiny

 • Fidżi

 • Polinezja Francuska

 • Guam

 • Hongkong

 • Indie

 • Indonezja

 • Japonia

 • Laos

 • Makau

 • Malezja

 • Malediwy

 • Mongolia

 • Mjanma

 • Nepal

 • Nowa Kaledonia

 • Nowa Zelandia

 • Mariany Północne

 • Pakistan

 • Papua-Nowa Gwinea

 • Filipiny

 • Samoa

 • Singapur

 • Wyspy Salomona

 • Korea Południowa

 • Sri Lanka

 • Tajwan

 • Tajlandia

 • Timor Wschodni

 • Vanuatu

 • Wietnam

 

4.3 SPONSORING 

Gracze i drużyny mogą pozyskiwać sponsorów. Administracja zastrzega sobie prawo do ograniczenia zaangażowania sponsorów.

Zabronione jest pozyskiwanie sponsorów powiązanych z następującymi produktami, usługami i treściami:

 • alkohol, wyroby tytoniowe lub broń palna,

 • działalność związana z produktami farmaceutycznymi,

 • strony internetowe z grami hazardowymi promujące bezpłatne lub płatne usługi,

 • strony randkowe lub strony z anonsami towarzyskimi,

 • produkty lub usługi dla osób dorosłych (Trojan, Viagra itp.),

 • usługi związane z obsługą wierzytelności,

 • konkurencyjne urządzenia lub usługi związane z grami (np. Nintendo, Nintendo DS, PSP, PS3, PS4),

 • konsole, platformy lub urządzenia STB do odbioru przesyłanej strumieniowo telewizji, filmów lub gier oferowane przez inne firmy niż Microsoft,

 • apteki online,

 • wyznania i treści religijne,

 • kampanie polityczne lub inne materiały polityczne,

 • treści przeznaczone dla osób dorosłych, np. wulgarny i obraźliwy język, nagość, zdjęcia nieprzyzwoite lub z wyraźnym/silnym podtekstem seksualnym,

 • przemoc, np. treści przedstawiające obcinanie głów, rozbryzgi krwi, zabijanie, brutalność, okrucieństwo, gwałt, molestowanie, maltretowanie dzieci, wielokrotne strzały lub ciosy zadawane ludziom lub innym istotom, brutalne ciosy w głowę, pistolety lub inną broń wymierzoną w głowę, pistolety lub inną broń wymierzoną w stronę odbiorcy, rany śmiertelne, płonących ludzi lub inne istoty itp.,

 • treści zniesławiające, oszczercze lub niezgodne z prawem,

 • mowa nienawiści lub dyskryminacja,

 • bluźnierstwa,

 • wszelkie działania niezgodne z prawem.

W niektórych przypadkach Administracja może zezwolić na wyjątki, jeśli zostaną zaakceptowane z wyprzedzeniem.

 

5. USTAWIENIA ROZGRYWEK RANKINGOWYCH 

Wszystkie gry będą rozgrywane na konsoli Xbox One.

 

5.1 WIELKOŚĆ ROZGRYWEK 

Wszystkie gry będą rozgrywane w trybie 5 na 5.

 

5.2 TRYB GRY

Wszystkie gry będą rozgrywane w trybie Eskalacji w Gears of War 4.

 

5.3 MAPY 

Wszystkie gry będą rozgrywane na jednej z poniższych 7 map:

 • Tama

 • Kuźnia - Najazd

 • Budowa

 • Przystań

 • Uderzenie

 • Winda

 • Stare miasto

 • Bar

 • Płyta

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany map w dowolnym momencie.

 

5.4 WYBÓR MAPY ORAZ HOSTA 

5.4.1 Decyduje 1 głos

Drużyna o wyższej pozycji może wybrać, czy będzie drużyną A czy B podczas procedury blokowania mapy.

Proces ten wygląda następująco:

 1. Drużyna A blokuje 1 mapę.
   
 2. Drużyna B blokuje 1 mapę.
   
 3. Drużyna A blokuje 1 mapę.
   
 4. Drużyna B blokuje 1 mapę.
   
 5. Drużyna A blokuje 1 mapę.
   
 6. Drużyna B blokuje 1 mapę.
   
 7. Drużyna B blokuje 1 mapę.
   
 8. Drużyna A wybiera 1. mapę z pozostałych 2 map
   
 9. Drużyna B wybiera frakcję i lokalizację dedykowanego serwera 1. mapy.
   

*W trybie online: hostem rozgrywki zostaje drużyna, która wybiera frakcję.

*W trybie offline: host rozgrywki musi być neutralny.

 

5.4.2 Decydują 2 z 3 głosów 

Drużyna o wyższej pozycji może wybrać, czy będzie drużyną A czy B podczas procedury blokowania mapy.

Proces ten wygląda następująco:

 1. Drużyna A blokuje 1 mapę.

 2. Drużyna B blokuje 1 mapę.

 3. Drużyna B wybiera 1. mapę.

 4. Drużyna A wybiera frakcję na 1. mapie.

 5. Drużyna A wybiera 2. mapę.

 6. Drużyna B wybiera frakcję na 2. mapie

 7. Drużyna B blokuje 1 mapę.

 8. Drużyna A blokuje 1 mapę.

 9. Drużyna B blokuje 1 mapę.

 10. Drużyna A blokuje 1 mapę.

 11. Pozostająca mapa zostaje 3. mapą.

 12. Drużyna B wybiera frakcję na 3. mapie.
   

*W trybie online: hostem rozgrywki zostaje drużyna, która wybiera frakcję.

*W trybie offline: host rozgrywki musi być neutralny.

 

5.5 USTAWIENIA ROZGRYWKI 

Host i gracze będą przestrzegać poniższych ustawień:

 

5.5.1 Ustawienia Eskalacji

 • Wypełnianie botami: wył.

 • Poziom botów: łatwy

 • Limit punktów rundy: 210

 • Przyrost czasu odradzania: normalny

 • Czas obalenia: 15

 • Ogień sojuszniczy: wł.

 • Odnawianie się broni: po wzięciu

 • Balans broni: rywalizacyjny
  *Może ulec zmianie

   

5.5.2 Zamiana broni:

 • Brak

   

5.5.3 Początkowe wyposażenie

 1. lancer

 2. miażdżyciel

 3. pistolet Snub

 

5.6 OGRANICZENIA POSTACI 
 • W każdej drużynie w danym momencie określona postać może wystąpić tylko raz, bez względu na jej skórkę. Przykładowo „Retro Kait” to ta sama postać co „Opancerzona Kait”. Pełna lista dozwolonych wersji postaci oraz informacje na temat możliwości używania duplikatów będą zawarte w szczegółowym regulaminie wydarzenia.
 • Każda drużyna Koalicji może wystawić maksymalnie dwie postaci kobiece.
 • Barwne festiwalowe skórki postaci są zabronione w rozgrywkach rankingowych.
 • Każda drużyna może wystawić maksymalnie jedną postać w skórce Dnia Zmarłych i/lub jedną postać w skórce Widmo.
 • Każda drużyna Koalicji może wystawić maksymalnie jedną postać zombie. W przypadku wystawienia postaci zombie nie można jednocześnie użyć innego jej wariantu. Przykład: postacie Zombie Doma oraz Doma Komandosa nie mogą być używane w tym samym czasie.

Podczas meczów transmitowanych nie można używać następujących postaci:

 • imago roju,
 • postaci w skórkach luchador/zapaśnik,
 • postaci w skórkach świątecznych,
 • postaci w skórkach Dnia Zmarłych.

 

6. STRUKTURA RYWALIZACJI 

6.1 PUNKTY GEARS PRO POINTS 

Gracze zdobywają punkty Gears Pro Points podczas zawodów Gears Pro Circuit. Punkty Gears Pro Points posłużą do ustalenia pozycji drużyn podczas zawodów Gears Pro Circuit. W przypadku remisu pod względem liczby zdobytych punktów Gears Pro Points wyższa pozycja zostanie wybrana losowo.

 

6.1.1 Pozycje drużyn pomiędzy regionami 

Aby umożliwić ustalenie pozycji drużyn pochodzących z różnych regionów w wydarzeniu Gears Pro Circuit, zostanie zastosowany kurs wymiany do przeliczenia wszystkich punktów Gears Pro Points.  Kurs wymiany dla każdego regionu będzie różnił się w zależności od maksymalnej liczby punktów Gears Pro Points, którą można było zdobyć w danym regionie w momencie rozstawiania drużyn.

 

6.1.2 Utrata wartości punktów

Podczas zawodów Gears Pro Circuit punkty mogą utracić swoją wartość. Utrata wartości punktów to dotycząca wszystkich dewaluacja punktów Gears Pro Points o określony przelicznik. W wyznaczonym terminie (lub terminach) wszystkie punkty Gears Pro Points zdobyte wcześniej przez wszystkich Graczy w systemie Gears Pro stracą na wartości. Jeżeli termin utraty wartości punktów pokryje się z terminem wydarzenia Gears Pro Circuit, punkty zdobyte w tym wydarzeniu nie stracą na wartości.

 

6.1.3 Podział punktów Pro Point

W każdym wydarzeniu można zdobyć określoną liczbę punktów Gear Pro Points. Poniżej przedstawiono podział punktów w turniejach i rozgrywkach, który może być używany w trakcie sezonu. Struktura podziału punktów może ulec zmianie.

 

 6.1.3.1 Drabinki GameBattles

Za wygraną – 5 punktów

Premia za pierwszą wygraną dnia – 10 punktów

 

 6.1.3.2 Turnieje serii 250 w sklepach Microsoft Store

 1. miejsce – 250 punktów dla gracza

 2. miejsce – 150 punktów dla gracza

 3. oraz 4. miejsce – 100 punktów dla gracza

 

 6.1.3.3 Seria 2000

 1. miejsce – 2000 punktów dla gracza

2. miejsce – 1200 punktów dla gracza

3. oraz 4. miejsce – 800 punktów dla gracza

5.–8. miejsce – 600 punktów dla gracza

9.–16. miejsce – 400 punktów dla gracza

17.–32. miejsce – 200 punktów dla gracza

33.–64. miejsce – 100 punktów dla gracza

 

 6.1.3.4 Seria 25000

 1. miejsce – 25 000 punktów dla gracza

2. miejsce – 15 000 punktów dla gracza

3. miejsce – 11 000 punktów dla gracza

4. miejsce – 9000 punktów dla gracza

5.–6. miejsce – 8000 punktów dla gracza

7.–8. miejsce – 7000 punktów dla gracza

9.–12. miejsce – 5500 punktów dla gracza

13.–16. miejsce – 4500 punktów dla gracza

17.–20. miejsce – 3000 punktów dla gracza

21.–24. miejsce – 2750 punktów dla gracza

25.–28. miejsce – 2250 punktów dla gracza

29.–36. miejsce – 1750 punktów dla gracza

37.–44. miejsce – 1500 punktów dla gracza

45.–60. miejsce – 1000 punktów dla gracza

 

 

6.2 ZGŁASZANIE SKŁADÓW DRUŻYN 

Aby uzyskać pozycję w wydarzeniu Gears Pro Circuit, każda drużyna musi spełniać wymagania dotyczące składu i terminów nadsyłania zgłoszeń. Przed rozpoczęciem turnieju drużyna musi zgłosić nazwę, pod którą będzie występować, oraz dane wszystkich pięciu zawodników. Gracze wchodzący w skład drużyny wybierają swojego kapitana. Drużyny mają prawo rejestracji jednego trenera przed rozpoczęciem turnieju. Uczestnik nie może być zarejestrowany jednocześnie jako trener i jako zawodnik. Wymagania oraz terminy nadsyłania zgłoszeń będą ogłaszane osobno dla każdego wydarzenia. Jeżeli dane wydarzenie Gears Pro Circuit przewiduje preferencyjne traktowanie którejś z drużyn, takie jak gra w rozgrywkach grupowych lub zwrot kosztów podróży, istnieje możliwość, że taką drużynę będą obowiązywały inne terminy nadsyłania zgłoszeń. Niespełnienie wymagań co do składu drużyny, terminów nadsyłania zgłoszeń lub zmian w składach może spowodować utracenie prawa do rozstawienia, utracenie prawa do udziału w wydarzeniu oraz utratę pokrycia kosztów podróży.

 

6.2.1 Zgłaszanie zmian w składach

Gracze mogą dołączać do składów i opuszczać je bez ograniczeń do momentu ogłoszenia blokady składów.

Po blokadzie składów zawodnicy i trenerzy muszą zgłaszać się poprzez e-mail lub poprosić o zmianę podczas rejestracji na turnieju (do zmiany na miejscu wymagane będzie dokument poświadczający wydarzenie awaryjne). Zarówno kapitan, jak i zawodnik lub trener, który dołącza do składu lub go opuszcza, muszą zatwierdzić zmianę w składzie.

 

6.2.2 Ograniczenia regionalne

 • Żeby móc zagrać w rozgrywkach grupowych, wszyscy gracze z drużyny muszą być z tego samego regionu.

 • W drużynach biorących udział w otwartej kwalifikacji może być maksymalnie jeden gracz z innego regionu. Drużyny z graczami z wielu regionów uzyskają pozycje wg punktacji Pro Points regionu, z którego mają najwięcej graczy.

 

6.3 AUTOMATYCZNE ZAKWALIFIKOWANIE DO ROZGRYWEK GRUPOWYCH

Osiem składów o najwyższych pozycjach w Gears Pro Circuit może automatycznie zakwalifikować się do rozgrywek grupowych w poniższych wydarzeniach Gears Pro Circuit pod warunkiem, że drużyny te w swoich składach utrzymają co najmniej czterech z pięciu zawodników. Jeżeli drużyny nie zdołają utrzymać w swoim składzie co najmniej czterech zawodników z pięciu, utracą miejsce w grze grupowej, a finałowe drużyny rozgrywki grupowej zostaną wyłonione na podstawie punktacji Pro Points. Ostateczna decyzja odnośnie kwalifikacji będzie należała do Administracji. Składy drużyn rozgrywki grupowej muszą zostać przesłane przed ich blokadą. Data blokady będzie ogłaszana przed każdym wydarzeniem.

 

6.4 OFICJALNE WYDARZENIA 

Aby Administracja uznała dane wydarzenie, należy zgłosić je przez stronę gears.gg co najmniej osiem tygodni przed zaplanowanym terminem jego rozpoczęcia. Wydarzenia zaproponowane przez uznanych partnerów zostaną ocenione i otrzymają punkty Gears Pro Points w oparciu o następujące kryteria, które należy podać podczas zgłoszenia:

 • formuła turnieju,

 • liczba drużyn,

 • proces kwalifikacyjny,

 • jakość organizacji,

 • pula nagród,

 • terminy wydarzeń.

Wszystkie oficjalne wydarzenia podlegają zasadom opisanym w Przewodniku.

7. MEDIA 
7.1 TRANSMISJA ROZGRYWEK 

Administracja zastrzega sobie prawo do transmisji dowolnego meczu Gears Pro Circuit, wliczając w to zarówno rozgrywkę online, jak i offline. Uczestnicy nie mogą nie zgodzić się na transmisję autoryzowaną przez Administrację.

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dowolnej gry podczas zawodów Gears Pro Circuit, aby dostosować tę datę do wymaganej pory transmisji. Uczestnicy nie mogą nie zgodzić się na taką zmianę terminu.

Jeśli uczestnik nie wyrazi zgody na transmisję lub zmianę terminu gry przez Administrację, może zostać ukarany.

 

7.1.1 Zasady meczów transmitowanych

Te zasady obowiązują jedynie w przypadku meczów, które są transmitowane, i są nadrzędne wobec wszelkich innych zasad.

Ustalanie terminu gry: gracze są zobowiązani być online i w gotowości do gry co najmniej 30 minut przed zaplanowanym meczem. Zaplanowana gra może zostać rozegrana później, jeżeli poprzedzające ją rozgrywki mają opóźnienie, ale gracze nadal są zobowiązani do bycia w pełnej gotowości na 30 minut przed początkowo ustaloną godziną startu. 

Komunikacja między graczami: wszyscy gracze biorący udział w transmitowanych rozgrywkach otrzymają polecenie dołączenia do kanału Discord. Cała komunikacja pomiędzy obsługą i zawodnikami powinna odbywać się na przeznaczonym do tego kanale Discord. 

Podczas rozgrywek transmitowanych nie można używać następujących postaci:

 • imago roju,

 • postaci w skórkach luchador/zapaśnik,

 • postaci w skórkach świątecznych,

 • postaci w skórkach Dnia Zmarłych.

 

7.2 WYSTĘPOWANIE W MEDIACH 

Drużyny biorące udział w wydarzeniach Gears Pro Circuit są zobowiązane do wzięcia udziału we wszelkich zaplanowanych wydarzeniach medialnych i sesjach zdjęciowych. Od drużyn może być wymagane noszenie strojów zatwierdzonych przez Administrację. Organizator dołoży wszelkich starań, aby poinformować o szczegółach wydarzeń medialnych i sesji zdjęciowych jeszcze przed przybyciem drużyn na miejsce imprezy. Od drużyn wymagana będzie elastyczność w dostosowaniu się do harmonogramu nagrań i sesji zdjęciowych. Zarówno drużyny, jak i poszczególni gracze nie mogą odmówić udziału w takich wydarzeniach. Odmowa lub opieszałość może skutkować działaniami dyscyplinarnymi, w tym karami. Drużyny są zobowiązane do przebywania na terenie imprezy w określonym czasie, aby móc spełnić wymagania dotyczące współpracy z mediami (w tym tzw. dnia dla mediów).

Każda drużyna zobowiązana jest do wybrania jednego członka drużyny, który będzie udzielał wywiadów po rozgrywkach. Reprezentant musi być dostępny przed każdą grą Gears Pro Circuit, w jej trakcie i po jej zakończeniu. Reprezentanci nie mogę odmówić udzielenia wywiadu.

 

8. POKRYCIE KOSZTÓW PODRÓŻY

Drużyny mogą ubiegać się o pokrycie kosztów podróży na wydarzenia Gears Pro Circuit w oparciu o rankingi punktów Pro Point oraz zgłoszenie składów. Koszty podróży (podróż na miejsce i zakwaterowanie) pokrywane są dla 5 graczy.

Wydarzenia w Ameryce Północnej – MLG
8 Ameryka Północna, 4 Europa, 4 Ameryka Łacińska

Wydarzenia w Ameryce Północnej – Poza MLG
8 Ameryka Północna, 3 Europa, 3 Ameryka Łacińska

Wydarzenia w Ameryce Łacińskiej
8 Ameryka Północna, 3 Europa, 8 Ameryka Łacińska

Pokrycie kosztów podróży może zostać zrealizowane w postaci dofinansowań lub rezerwacji dokonanych przez organizatora turnieju. Wszystkie szczegóły, w tym dotyczące wymaganych dni przybycia na imprezę i jej opuszczenia, zostaną opublikowane w szczegółowych zasadach dla danego wydarzenia.

 

9. ZŁAMANIE ZASAD I KODEKSU POSTĘPOWANIA 

Poprzez uczestnictwo w jakichkolwiek wydarzeniach Gears Pro Circuit (zarówno online, jak i offline) lub wydarzeniach online oraz na żywo zatwierdzonych albo sponsorowanych przez Administrację gracze zobowiązują się do przestrzegania ostatecznych postanowień organizatora turnieju, Administracji i wszelkich osób działających w jej imieniu.

Administracja lub organizator turnieju mogą według własnego uznania podjąć działania dyscyplinarne stosownie do wagi wykroczenia:

 • odebranie części lub całości zdobytych punktów Gears Pro Points,

 • natychmiastowe usunięcie z turnieju na żywo lub wydarzenia online,

 • częściowe lub pełne wstrzymanie wypłaty pokrycia kosztów podróży i zakwaterowania,

 • zawieszenie lub wyrzucenie z części lub wszystkich wydarzeń Gears Pro Circuit,

 • częściowe lub pełne wstrzymanie wypłaty nagrody pieniężnej,

 • czasowe lub stałe zawieszenie: w Xbox Live, na platformie i w usługach Gears of War lub w udziale w Gears Esports, Gears of War lub turniejach lub wydarzeniach online lub na żywo firmy Microsoft,

 • wszczęcie postępowania sądowego z udziałem podmiotów prawnych lub władz państwowych w wyniku jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.