Przewodnik Gears 5 Esports

1. INTRODUCTION

 

2. KODEKS POSTĘPOWANIA

 

3. DEFINICJA GRACZA

 

4. OGRANICZENIA GRACZY I DRUŻYN

 

5. COMPETITIVE PLATFORM

 

6. STRUKTURA RYWALIZACJI

 

7. ONLINE COMPETITION

 

8. WYDARZENIA NA ŻYWO

 

9. MEDIA

 

10. NAGRODY POKRYCIA KOSZTÓW PODRÓŻY

 

11. ZŁAMANIE ZASAD I KODEKSU POSTĘPOWANIA


1. WPROWADZENIE 

Przewodnik Gears Esports (zwany dalej „Przewodnikiem” lub „Zasadami”) Programu zawodów Gears Esports (zwanych dalej „Gears Esports”) obowiązuje wszystkie drużyny, właścicieli drużyn, menedżerów drużyn, trenerów, graczy oraz graczy rezerwowych (zwani dalej zbiorczo „Uczestnikami”), którzy aktywnie biorą udział w dowolnym wydarzeniu związanym z Gears Esports.

W skład Administracji Gears Esports (zwanej dalej „Administracją”) wchodzą: następujące podmioty: The Coalition, Microsoft oraz PGL.

Program Gears Esports zawiera wszystkie działania online i offline („Zawody”), które podlegają Poradnikowi Gears Esports i mają zastosowanie na oficjalnej platformie online Gears Esports, chyba że Administracja postanawia inaczej.

Administration reserves the right to change or update the Gears Esports Program, Handbook and Code of Conduct at any time.

 

2. KODEKS POSTĘPOWANIA

Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do zachowania, które stawia w dobrym świetle Administrację, Media, Sponsorów, Widzów i innych Uczestników.

Uczestnictwo w zawodach Gears Esports oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie Kodeksu postępowania Gears Esports. Oficjalny Kodeks postępowania Gears Esports można znaleźć tutaj.

 

2.1 OSZUKIWANIE I ROZGRYWKA

Wszelkie formy oszukiwania są zabronione. Dotyczy to modyfikacji oprogramowania, modyfikacji sprzętu, ustawiania rozgrywek, hakowania, wykorzystywania błędów w grze, podszywania się pod innych graczy (w tym gry z użyciem konta innego gracza), zmowy lub innego zachowania określonego jako oszukiwanie przez Administrację lub organizatora turnieju. Oszustwo wszelkiego rodzaju doprowadzi do dyskwalifikacji drużyny z Zawodów oraz podjęcia innych działań dyscyplinarnych określonych przez Administrację lub organizatora turnieju.

Uczestnicy nie mogą opóźniać lub spowalniać gry poprzez m.in. celowe przeciąganie rozgrywki, odłączanie kabli sieciowych, przerwanie połączenia sieciowego lub inne znane albo nieznane sposoby manipulowania grą. Wszelkie celowe opóźnianie spowoduje dyskwalifikację Drużyny z Zawodów. Wszyscy gracze muszą połączyć się z poczekalnią swojej rozgrywki przynajmniej 15 minut przed jej rozpoczęciem, w przeciwnym razie drużyna zostanie zdyskwalifikowana z Zawodów.

 

2.2 NARKOTYKI I ALKOHOL

Spożywanie narkotyków lub alkoholu może prowadzić do zakłócającego przebieg wydarzeń zachowania. Gracze, co do których podejrzewa się, że w trakcie turnieju są pod wpływem narkotyków lub alkoholu, mogą zostać usunięci z turnieju wedle uznania Administracji lub organizatora turnieju. Żadne odniesienia do nielegalnych substancji ani wzmianki o nich nie będą tolerowane.

 

2.3 SPORTOWE ZACHOWANIE

Podczas turnieju graczom nie wolno wykonywać nieprzyzwoitych gestów, używać niecenzuralnego języka lub wypowiadać obraźliwych komentarzy zawierających:

 • Mowę nienawiści lub dyskryminujące zachowania
 • Agresywne zachowania i przemoc fizyczną
 • Groźby
 • Wszelkiego rodzaju molestowanie seksualne
 • Rasistowskie lub seksistowskie słowa, zwroty lub gesty
 • Przekleństwa
 • Wszelkie słowa lub zwroty zbliżone do zakazanych lub odnoszące się do powyższych tematów
 • Wszelkie zachowania uznane za niewłaściwe przez Administrację lub organizatora turnieju

Wszyscy gracze są w każdym momencie zobowiązani do traktowania z szacunkiem personelu Administracji, organizatorów turnieju, sponsorów i partnerów.

 

2.4 DUCH WSPÓŁZAWODNICTWA 

Oczekuje się, że Uczestnicy będą grać najlepiej, jak potrafią przez cały czas trwania zawodów Gears Esports.

 

2.5 ZAKŁADY I HAZARD

Uczestnicy nie mogą organizować ani promować żadnych form zakładów lub hazardu związanych z którąkolwiek rozgrywką Gears Esports. Uczestnicy nie mogą czerpać bezpośrednich lub pośrednich korzyści z żadnych form zakładów lub hazardu związanych z którąkolwiek rozgrywką w ramach Gears Esports. Wszyscy Uczestnicy łamiący te zasady zostaną ukarani zgodnie z działem 12 niniejszego Poradnika.

 

3. DEFINICJA GRACZA

„Gracz” to każda osoba, która zarejestrowała się do składu drużyny występującej w zawodach Gears Esports. Gracze muszą spełnić wszystkie poniższe wymogi, aby móc wziąć udział w zawodach. Gracze, którzy nie spełniają tych wymogów, zostaną uznani za nieuprawnionych do wzięcia udziału w zawodach Gears Esports i zostaną usunięci z Programu Gears Esports aż do czasu spełnienia wymogów.

Administracja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia informacji o Graczu, jeżeli zachodzi wątpliwość, czy spełnia wymogi niezbędne do uczestnictwa w zawodach. Gracze powinni być gotowi do przedstawienia kopii dokumentów tożsamości lub innych stosownych dokumentów w celu potwierdzenia, że spełniają wymogi.

 

3.1 WIEK

Program Gears Esports jest przeznaczony dla graczy, którzy mają przynajmniej 18 lat, z poniższymi wyjątkami:

 • Siedemnastoletni gracze mogą uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach rozgrywanych na żywo i zawodach sieciowych, w tym w Pro League, za zgodą rodziców.
 • Szesnastoletni gracze mogą uczestniczyć w innych zawodach sieciowych za zgodą rodziców. Gracze ci mogą również brać udział w wydarzeniach rozgrywanych na żywo za zgodą rodziców, chyba że jest to niedozwolone przez lokalne prawo, jak na przykład ma to miejsce w Meksyku.
 • Gracze pomiędzy 13 a 15 rokiem życia mogą uczestniczyć w zawodach sieciowych za zgodą rodziców, lecz nie mogą brać udziału w Pro League. Gracze ci mogą być widzami na wydarzeniach rozgrywanych na żywo, jeśli są pod opieką rodzica lub opiekuna, lecz nie mogą w nich uczestniczyć.

 

3.2 REGIONY I MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Gracz może brać udział wyłącznie w zawodach online organizowanych dla Regionu, który zamieszkuje.

Gracz może zmienić region w przypadku zmiany obywatelstwa lub prawa do pobytu. Gracze, którzy chcą dokonać zmiany regionu, powinni skontaktować się z Administracją, pisząc na adres gearsesports@microsoft.com.

 

3.2.1 REGIONY

Regiony zdefiniowano w następujący sposób:

Ameryka Północna

Kanada

USA

 

Ameryka Łacińska

Belize

Kostaryka

Dominikana

Salwador

Gwatemala

Haiti

Honduras

Nikaragua

Meksyk

Panama

Portoryko

 

Europa

Wyspy Alandzkie

Albania

Andora

Armenia

Austria

Belgia

Bośnia i Hercegowina

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Wyspy Owcze

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Grenlandia

Węgry

Islandia

Wyspa Man

Izrael

Włochy

Łotwa

Liechtenstein

Litwa

Luksemburg

Macedonia

Malta

Mołdawia

Monako

Czarnogóra

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Irlandia

Rumunia

Rosja

San Marino

Arabia Saudyjska

Serbia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Szwajcaria

Turcja

Ukraina

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wielka Brytania

Watykan

 

Ameryka Południowa

Argentyna

Boliwia

Brazylia

Chile

Kolumbia

Ekwador

Gujana Francuska

Gujana

Paragwaj

Peru

Surinam

Urugwaj

Wenezuela

 

Azja i Pacyfik

Australia

Bangladesz

Bhutan

Brunei

Kambodża

Chiny

Fidżi

Polinezja Francuska

Guam

Hongkong

Indie

Indonezja

Japonia

Laos

Makau

Malezja

Malediwy

Mongolia

Mjanma

Nepal

Nowa Kaledonia

Nowa Zelandia

Mariany Północne

Pakistan

Papua-Nowa Gwinea

Filipiny

Samoa

Singapur

Wyspy Salomona

Korea Południowa

Sri Lanka

Tajwan

Tajlandia

Timor Wschodni

Vanuatu

Wietnam

 

3.3 UDZIAŁ PRACOWNIKÓW

Gracze nie mogą być pracownikami Administracji lub powiązanych organizacji w trakcie trwania zawodów. Byli pracownicy The Coalition, Microsoft oraz wszelkich firm, które współpracowały przy tworzeniu gry Gears of War 5 nie mogą brać udziału w zawodach Gears Esports przez 6 miesięcy od zakończenia pracy w którymkolwiek z tych podmiotów.

 

4. OGRANICZENIA GRACZY I DRUŻYN

4.1 NAZWY GRACZY I DRUŻYN

Nazwy graczy i drużyn nie mogą zawierać:

 • Obraźliwych lub wulgarnych wyrazów
 • Nazw korporacji, firm, sponsorów, produktów lub usług
 • Nazw The Coalition, Microsoft lub PGL ani żadnych skrótów tych nazw
 • Nazw pochodzących od Gears of War lub Gears Esports, które mogłyby wprowadzić innych w błąd podczas rozgrywki

Administracja zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmiany nazwy drużyny lub gracza bez podania przyczyny.

 

4.2 SPONSORING

Gracze i drużyny mogą pozyskiwać sponsorów. Administracja zastrzega sobie prawo do ograniczenia zaangażowania sponsorów.

Całość sponsoringu musi odbywać się według wytycznych określonych przez Politykę Akceptacji Dzieł Kreatywnych Microsoft (Microsoft’s Creative Acceptance Policy).

W niektórych przypadkach Administracja może zezwolić na wyjątki, jeśli zostaną zaakceptowane z wyprzedzeniem. Prośby o wyjątek drużyny mogą przesłać na adres gearsesports@microsoft.com.

 

5. PLATFORMA RYWALIZACJI

Wszystkie rozgrywki będą odbywały się na konsoli Xbox One, chyba że określono inaczej.

 

5.1 WIELKOŚĆ ROZGRYWEK

Wszystkie rozgrywki będą odbywały się w trybie 5 na 5, chyba że określono inaczej.

 

5.2 TRYB GRY

Wszystkie rozgrywki będą odbywały się w trybie Eskalacji w Gears 5, chyba że określono inaczej.

 

5.3 MAPY

Wszystkie gry będą rozgrywane na jednej z poniższych map:

 • Asylum
 • Bunker
 • District
 • Exhibit
 • Icebound
 • Training Grounds
 • Vasgar

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany map w dowolnym momencie.

 

5.4 WYBÓR MAPY ORAZ HOSTA
5.4.1 TURNIEJ DO 1 ZWYCIĘSTWA

Drużyna o wyższym rozstawieniu może wybrać, czy będzie drużyną A czy B podczas procedury blokowania mapy.

Proces blokowania map odbywa się w następujący sposób:

 1. Drużyna A blokuje 1 mapę 
 2. Drużyna B blokuje 1 mapę 
 3. Drużyna B blokuje 1 mapę 
 4. Drużyna A blokuje 1 mapę 
 5. Drużyna A blokuje 1 mapę 
 6. Drużyna B blokuje 1 mapę
 7. Pozostała mapa staje się 1. mapą
 8. Drużyna A wybiera frakcję na 1. mapie
   

*W trybie online: Hostem rozgrywki zostaje drużyna, która wybiera frakcję.

*W trybie offline: Host rozgrywki musi być neutralny.

 

5.4.2 TURNIEJ DO 3 ZWYCIĘSTW 

Drużyna o wyższym rozstawieniu może wybrać, czy będzie drużyną A czy B podczas procedury blokowania mapy.

Proces ten wygląda następująco:

 1. Drużyna A blokuje 1 mapę
 2. Drużyna B blokuje 1 mapę
 3. Drużyna B wybiera 1. mapę
 4. Drużyna A wybiera frakcję na 1. mapie
 5. Drużyna A wybiera 2. mapę
 6. Drużyna B wybiera frakcję na 2. mapie
 7. Drużyna A blokuje 1 mapę
 8. Drużyna B blokuje 1 mapę
 9. Pozostała mapa staje się 3. mapą
 10. Drużyna A wybiera frakcję dla 3. mapy
   

*W trybie online: Hostem rozgrywki zostaje drużyna, która wybiera frakcję.

*W trybie offline: Host rozgrywki musi być neutralny.

 

5.5 USTAWIENIA ROZGRYWKI

Host i gracze będą przestrzegać poniższych ustawień.

 

5.5.1 USTAWIENIA ESKALACJI

Użycie botów: Wył.

Poziom botów: Łatwy

Limit punktów rundy: 250

Przyrost czasu odradzania: -1 sekunda

Ogień sojuszniczy: Wł.

Odnawianie się broni: Po wzięciu

Wspomaganie celowania: Wspomaganie wyłączone

Użyj żyć: Wł.

Początkowa liczba żyć: 5

Maksymalna liczba żyć: 5

Przywróć rozgrywkę (LAN): Wył.

 

5.5.2 ZAMIANA BRONI

Brak.

 

5.5.3 POCZĄTKOWE WYPOSAŻENIE
 1. Lancer
 2. Miażdżyciel
 3. Pistolet Snub

 

5.6 OGRANICZENIA SKÓREK POSTACI I BRONI
 • W każdej drużynie w danym momencie określona postać może wystąpić tylko raz, bez względu na jej skórkę. Przykładowo „E-sportowa Kait” to ta sama postać, co „Opancerzona Kait”.
 • Każda drużyna Koalicji może wystawić maksymalnie dwie postaci kobiece.

Poniższe skórki postaci są niedozwolone podczas rozgrywek Gears Esports:

 • Terminator (Rój)

Administracja zastrzega sobie prawo do ograniczenia kolejnych skórek postaci i broni w dowolnym momencie.

 

6. STRUKTURA RYWALIZACJI

6.1 STRUKTURA SEZONU 2019-2020

Sezon 2019-2020 zostanie podzielony na 4 kwartały, każdy o długości około 10 tygodni. W czasie każdego z kwartałów, drużyny będą zmagać się w regionalnych drabinkach, cotygodniowych turniejach sieciowych oraz lokalnych wydarzeniach na żywo, aby zdobyć pieniądze, punkty, pokrycie kosztów dojazdu i więcej, podczas gdy najwyżej notowane drużyny w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej oraz Europie będą konkurować w rozgrywkach Pro League. Każdy kwartał zakończy się dużym wydarzeniem na żywo, gdzie najwyżej notowane drużyny z turnieju regionalnego i z drabinki będą miały okazję konkurować z drużynami Pro League o nagrody pieniężne. Sezon zakończy się mistrzostwami świata, w których zostanie wyłoniony mistrz Gears Esports 2019-2020.

 

6.2 PLATFORMA ONLINE

Oficjalne zawody Gears Esports będą zarządzane z poziomu oficjalnej platformy online Gears Esports, chyba że Administracja postanowi inaczej.
Odwiedź stronę wsparcia, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak: utworzyć konto, utworzyć drużynę, zaprosić graczy, dołączyć do drużyny, opuścić drużynę, zmienić rolę i więcej.

 

6.3 ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADÓW DRUŻYN
 • Gracz może być w więcej niż jednej drużynie w tym samym czasie.
 • Drużyna może uczestniczyć w więcej niż jednych zawodach w tym samym czasie.
 • Gracz może uczestniczyć w jednych zawodach tylko z jedną drużyną. Na przykład, gracz nie może być w dwóch drużynach konkurujących w jednej drabince, lecz może być w dwóch różnych drużynach w różnych drabinkach i cotygodniowych turniejach.
 • Drużyna nie może mieć więcej niż 5 graczy, 1 trenera i 1 menedżera drużyny jednocześnie.
 • Gracz może być jednocześnie Kapitanem.
 • Składy drużyn mogą zostać zamknięte, w zależności od typu Zawodów. Jeśli skład drużyny jest zamknięty, nie można swobodnie dołączać do drużyny, ani jej opuszczać. W tym przypadku, drużyny, które chcą zmienić swój skład, muszą skontaktować się z Administracją za pośrednictwem Discorda.
 • Członkowie drużyny mogą ją opuścić i nie wymagają do tego zgody menedżera drużyny.
 • Menedżer drużyny może usunąć Gracza z drużyny i nie wymaga do tego jego zgody.

 

6.4 OGRANICZENIA SKŁADU DRUŻYN

Drużyny uczestniczące w zawodach drabinki muszą mieć przynajmniej 3 graczy, którzy są w tej drużynie przez przynajmniej tydzień. Jeśli ten stan nie będzie zapewniony, nie można opuścić drużyny.

Drużyny uczestniczące w cotygodniowych turniejach sieciowych muszą mieć przynajmniej 3 graczy, którzy są w tej drużynie przez przynajmniej dwa tygodnie. Jeśli ten stan nie będzie zapewniony, nie można opuścić drużyny.

Drużyny lub gracze, które chcą zmienić swój skład po tym, gdy został już zamknięty, muszą skontaktować się z Administracją za pośrednictwem Discorda.

 

6.5 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE GRACZY

Gdy Gracz dołącza do Drużyny, rozpoczyna się dla niego tzw. „okres zastrzeżony”, trwający trzy dni.

Jeśli gracz zagra w rozgrywce, a następnie opuści drużynę, nie może dołączyć do innej drużyny przez czas trwania okresu zastrzeżonego.

Jeśli gracz nie zagra w żadnej rozgrywce i opuści drużynę, okres zastrzeżony zostaje anulowany i Gracz może dołączyć do innej drużyny od razu.

 

7. ZAWODY SIECIOWE

7.1 DRABINKI

Drabinki to typ Zawodów umożliwiający uczestnikom rzucanie sobie nawzajem wyzwań, toczenie rozgrywek i poprawianie pozycji w rankingu. Wyższa pozycja w drabince będzie w niektórych regionach uprawniała do nagrody pokrycia kosztów podróży na duże wydarzenia i kwalifikację do Pro League. Pozycja w drabince będzie również decydowała o późniejszym rozstawieniu w wydarzeniach.

 

7.1.1 OGRANICZENIA SKŁADU DRUŻYN

Drużyny uczestniczące w zawodach drabinki mogą zmieniać skład tyle razy, ile uznają za stosowne, lecz muszą mieć przynajmniej 3 graczy, którzy są w tej drużynie przez przynajmniej tydzień. Jeśli ten stan nie będzie zapewniony, nie można opuścić drużyny. W tym przypadku, drużyny lub gracze, którzy chcą zmienić swój skład, muszą skontaktować się z Administracją za pośrednictwem Discorda.

 

7.1.2 Ranking

Ranking drużyny w drabince ma miejsce na podstawie systemu ELO. System ten ocenia poziom każdej drużyny, nadając jej klasyfikację. Różnica klasyfikacji między dwoma drużynami jest używana do prognozowania wyniku meczu. Prognoza jest następnie używana podczas rozgrywki, aby ocenić w jaki sposób klasyfikacja drużyn ma się zmienić. Klasyfikacja ma postać numeryczną, dlatego też może się zwiększyć lub zmniejszyć.

Poniżej zostały opisane ustawienia działające w systemie ELO:

 • Uczestnik rozpoczyna z bazową klasyfikacją (domyślnie 1000).
 • Każdy mecz zwiększy lub zmniejszy klasyfikację uczestników o wartość od 0 do K (domyślnie 20).
 • Rozdzielanie punktów w zakresie od 0 do K będzie zależała od normalnego rozdzielania na podstawie konkretnej różnicy klasyfikacji „D” (domyślnie 400).
 • Administracja zastrzega sobie prawo do regulacji tych wartości dla danego regionu w dowolnym momencie.

 

7.1.3 Format rozgrywek

W czasie wszystkich rozgrywek, drużyny grają do trzech zwycięstw.

 

7.1.4 Wyzwania

W wyniku tzw. „wyzwania” dwie drużyny są ze sobą sparowane. Po sparowaniu, zostaje utworzony mecz, a drużyny mogą zagrać ze sobą i zgłosić wynik.

Wyzwanie rzuca się przez wybranie innej drużyny w rankingu.

Nie można rzucić wyzwania, jeśli różnica klasyfikacji między dwoma drużynami jest większa niż 400.

Wyzwana drużyna może przyjąć lub odrzucić wyzwanie.

Wyzwanie może zostać anulowane przez rzucającego wyzwanie, jeśli nikt na nie jeszcze nie odpowiedział.

Drużyna nie może mieć więcej niż 5 oczekujących wyzwań jednocześnie.

Drużyna nie może być wyzwana ponownie przez 2 dni po rzuconym wyzwaniu, niezależnie od tego, czy przyjęto je, czy też odrzucono.

Po przyjęciu wyzwania, dla obu drużyn zostaje utworzony mecz. Muszą zorganizować się, zagrać ze sobą i zgłosić wynik.

 

7.1.5 Kary

Poniżej wymieniono kary, które mogą zostać nałożone, aby zapobiec unikania wyzwań przez drużyny i manipulowania swoją pozycją w rankingu lub klasyfikacją:

 • Odrzucenie wyzwania przez drużynę, która nie toczyła żadnych rozgrywek na swojej drabince przez 7 dni, powoduje nałożenie tzw. „kary za brak aktywności”. Ta kara jest równa 10% K (domyślnie 2 punkty).
 • Rzucone wyzwanie, na które nie odpowiedziano przez 4 dni wygasa i powoduje nałożenie tzw. „kary za zachowanie”. Ta kara jest równa 10% K (domyślnie 2 punkty).
 • Jeśli przez 7 dni po przyjęciu wyzwania utworzony mecz nie zostanie rozegrany, będzie on usunięty i na obie drużyny zostanie nałożona tzw. „kara za nieobecność”. Ta kara jest równa 10% K.

 

7.1.6 Nagrody pokrycia kosztów podróży

Trzy tygodnie przed każdym dużym wydarzeniem, 6 najwyżej notowanych drużyn z każdej regionalnej drabinki będzie uczestniczyło w turnieju playoff w systemie podwójnej eliminacji, aby ustalić, która z nich zwycięży nagrodę pokrycia kosztów podróży na najbliższe duże wydarzenie.

Drużyny zostaną rozstawione na podstawie ich rankingu w drabince, a dwie najwyżej notowane drużyny automatycznie wygrywają pierwszą rundę przez wolny los.

Podróż (lot i zakwaterowanie) przysługuje tylko 5 graczom.

Więcej można dowiedzieć się z działu: Nagrody pokrycia kosztów podróży.

 

7.1.7 Reset drabinki

W Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Europie drabinka zostanie zresetowana na koniec kwalifikacji Pro League.

W Ameryce Południowej oraz Azji i Pacyfiku, drabinka zostanie zresetowana pierwszego dnia kwalifikacji Pro League.

 

7.2 COTYGODNIOWE TURNIEJE

Cotygodniowe turnieje sieciowe będą odbywały się w niedzielę w każdym regionie. Cotygodniowe turnieje sieciowe mają format pojedynczej eliminacji. Na podstawie swoich wyników turnieju drużyny będą zdobywać punkty pretendenta. Wysoka liczba punktów pretendenta będzie uprawniała do nagrody pokrycia kosztów podróży na wydarzenia i udziału w kwalifikacjach do Pro League w następnym kwartale. Punkty pretendentów będą również decydowały o rozstawieniu w wydarzeniach na żywo i cotygodniowych turniejach sieciowych.

 

7.2.1 OGRANICZENIA SKŁADU DRUŻYN

Drużyny uczestniczące w cotygodniowych turniejach sieciowych muszą mieć przynajmniej 3 graczy, którzy są w tej drużynie przez przynajmniej 2 tygodnie. Jeśli ten stan nie będzie zapewniony, nie można opuścić drużyny.  W tym przypadku, drużyny lub gracze, którzy chcą zmienić swój skład, muszą skontaktować się z Administracją za pośrednictwem Discorda.

 

7.2.2 STRUKTURA TURNIEJÓW

Drużyny są rozstawiane w cotygodniowych turniejach sieciowych, według ich łącznych punktów pretendenta.

Wszystkie rundy, aż do półfinałów, są rozgrywane do jednego zwycięstwa. Półfinały i wielkie finały są rozgrywane do trzech zwycięstw.

 

7.2.3 NAGRODY POKRYCIA KOSZTÓW PODRÓŻY

Drużyna z największą liczbą punktów pretendenta w momencie wyłonienia zwycięzcy nagrody pokrycia kosztów podróży w każdym regionie otrzyma zwrot kosztów podróży na najbliższe duże wydarzenie.

Zamknięcie składów do przyznania nagrody pokrycia kosztów podróży następuje w poniedziałek, trzy tygodnie przed każdym dużym wydarzeniem.

Podróż (lot i zakwaterowanie) przysługuje tylko 5 graczom.

Patrz dział 10. Nagrody pokrycia kosztów podróży, aby dowiedzieć się więcej.

 

7.2.4 Podział punktów pretendenta

1st – 200 Points

2nd – 120 Points

3rd-4th – 80 Points

5.–8. miejsce – 60 punktów

9.–16. miejsce – 40 punktów

17.–32. miejsce – 10 punktów

33.–64. miejsce – 5 punktów

 

7.2.5 Reset punktów pretendenta

W Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Europie punkty pretendenta zostaną zresetowane na koniec kwalifikacji Pro League.

W Ameryce Południowej oraz Azji i Pacyfiku punkty pretendenta zostaną zresetowane pierwszego dnia kwalifikacji Pro League.

 

7.3 PRO LEAGUE

W sezonie 2019-2020 zostanie wprowadzona nowa struktura Pro League w regionach Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej i Europie.

Pro League będzie się składać z 4 dywizji: Ameryka Północna Alpha, Ameryka Północna Bravo, Ameryka Łacińska oraz Europa, a w każdej dywizji znajdą się cztery drużyny.

Każdy kwartał zaczyna się od etapu kwalifikacji sieciowych, podczas których najwyżej notowane drużyny pretendentów będą konkurować o możliwość gry w Pro League. Po ustaleniu składu dywizji Pro League, drużyny z każdej z nich będą konkurować ze sobą w zawodach sieciowych i/lub na żywo o nagrody pieniężne i poprawienie swojego rozstawienia na najbliższym dużym wydarzeniu.

Po zakończeniu dużego wydarzenia, drużyna na ostatnim miejscu w każdej z dywizji jest zobowiązana konkurować o pozycję z najwyżej notowanymi drużynami pretendentów ze swojego regionu na początku kolejnego kwartału.

 

7.3.1 Kwalifikacje do Pro League
Fall Quarter

Kwalifikacje potrwają 4 tygodnie.

Trzy z czterech drużyn w Pro League z każdej dywizji są wyznaczane według liczby punktów pretendenta z regionalnych cotygodniowych turniejów sieciowych na zakończenie etapu kwalifikacji.

Ostatnia drużyna uczestnicząca w Pro League w danym regionie będzie wyłoniona w drodze turnieju w systemie podwójnej eliminacji spośród 6 najwyżej notowanych drużyn w drabince tego regionu, a dwie najwyżej notowane spośród nich automatycznie wygrywają pierwszą rundę przez wolny los. Zwycięzca turnieju zakwalifikuje się na ostatnie miejsce w Pro League w Europie i Ameryce Łacińskiej, a najwyżej notowane drużyny z drzewka zwycięzców i drzewka przegranych zakwalifikują się do Pro League w Ameryce Północnej. Po zakwalifikowaniu się, drużyny z Ameryki Północnej zostaną rozmieszczone w dywizjach w następujący sposób:

Alpha
• 1. drużyna pod kątem liczby punktów pretendenta
• Najlepsza drużyna drabinki drzewka przegranych
• 3. drużyna pod kątem liczby punktów pretendenta
• 5. drużyna pod kątem liczby punktów pretendenta


Bravo
• Najwyżej notowana drużyna drabinki drzewka zwycięzców
• 2. drużyna pod kątem liczby punktów pretendenta
• 4. drużyna pod kątem liczby punktów pretendenta
• 6. drużyna pod kątem liczby punktów pretendenta

 

Winter, Spring, and Summer Quarters

Qualification takes place over the course of two consecutive Saturdays. For the Winter Quarter, Qualification begins on January 4th, 2020. For Spring and Summer Quarters, Qualification begins the Saturday following the last Major Event.

Kwalifikacje będą składać się z dwóch etapów: czterorundowe drzewko systemem szwajcarskim i playoffy w systemie podwójnej eliminacji. Oprócz zyskania korzystnego rozstawienia, tylko 6 najwyżej notowanych drużyn z kwalifikacji systemem szwajcarskim przejdzie do drugiego etapu turnieju playoff. Finałowe zestawienia w systemie szwajcarskim zależą przede wszystkim od liczby zwycięstw, następnie od proporcji zwycięstw/porażek z konkretnymi drużynami, liczby wygranych map, następnie od ogólnego zróżnicowania wyników podczas rund. Zwycięzca turnieju playoff kwalifikuje się na ostatnie miejsce w Pro League w Europie i Ameryce Łacińskiej, a najwyżej notowane drużyny z drzewka zwycięzców i drzewka przegranych zakwalifikują się na dwa ostatnie miejsca do Pro League w Ameryce Północnej.

W kwalifikacjach do Pro League mogą wziąć udział następujące drużyny:

Dla Europy i Ameryki Łacińskiej:

 • Drużyna oddelegowana z Pro League po poprzednim kwartale
 • Najwyżej notowana z drużyn uczestniczących w kwalifikacji otwartej z ostatniego dużego wydarzenia.
 • 5 drużyn o najwyższej liczbie punktów pretendenta w momencie zamknięcia kwalifikacji do Pro League.
 • 5 najwyżej notowanych drużyn w drabince w momencie zamknięcia kwalifikacji do Pro League.

 

Dla Ameryki Północnej:

 • Dwie drużyny oddelegowana z Pro League w poprzednim kwartale
 • Najwyżej notowana z drużyn uczestniczących w kwalifikacji otwartej z ostatniego dużego wydarzenia.*
 • 5 drużyn o najwyższej liczbie punktów pretendenta w momencie zamknięcia kwalifikacji do Pro League.*
 • 5 najwyżej notowanych drużyn w drabince w momencie zamknięcia kwalifikacji do Pro League.*

* W Ameryce Północnej, miejsce w kwalifikacjach nadawane najwyżej notowanej drużynie w kwalifikacji otwartej zastąpi jedno z miejsc w kwalifikacjach dostępne dla drużyn z wysokim wynikiem punktów pretendenta lub miejscem na drabince. To, które miejsce zostanie zastąpione zależy od tego, w których zawodach online drużyna z kwalifikacji otwartej zajęła najwyższe miejsce. Na przykład, jeśli drużyna zajęła 8. miejsce w swojej regionalnej drabince, a 12. miejsce w liczbie punktów pretendenta, zajmie miejsce przynależne na podstawie drabinki, przy czym tylko 4 najwyżej notowane drużyny z drabinki zakwalifikują się do Pro League. Jeśli drużyna nie bierze udziału w żadnym z rankingów, zajmie miejsce przynależne na podstawie punktów pretendenta, przy czym tylko 4 najwyżej notowane drużyny z drabinki zakwalifikują się do Pro League.

W przypadku, gdy z danego regionu nie ma drużyny z klasyfikacji otwartej, to miejsce przypadnie kolejnej drużynie o największej liczbie punktów pretendenta.

Kwalifikacje do Pro League zostaną zamknięte o 11:59 czasu pacyficznego (PT) w niedzielę poprzedzającą duże wydarzenie.

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany procesów kwalifikacji w dowolnym momencie.

 

7.3.2 Rozgrywki kwartalne

Rozgrywki kwartalne Pro League odbywają się przez 6-7 tygodni po kwalifikacjach, kiedy to każda z drużyn dwukrotnie mierzy się z każdą inną drużyną w swojej dywizji. Za każde zwycięstwo w rozgrywce sieciowej Pro League drużyna otrzymuje jeden punkt, a na podstawie pozycji w dywizji na zakończenie rozgrywek w kwartałach zostanie ustalone rozstawienie w systemie szwajcarskim na następnym dużym wydarzeniu.

 

7.3.3 Nagrody w Pro League oraz nagrody pokrycia kosztów podróży

Drużyny otrzymują gwarantowane 5000 USD za zakwalifikowanie się do Pro League, nie licząc nagród pokrycia kosztów podróży oraz rozstawienia w mistrzostwach na następnym dużym wydarzeniu.

Nagrody pokrycia kosztów podróży (podróż i zakwaterowanie) dla drużyn Pro League obejmują 5 graczy i jednego trenera LUB menedżera drużyny. Aby otrzymać jakiekolwiek nagrody, drużyny musza wziąć udział w dużym wydarzeniu w swoim kwartale. Patrz dział 10. Nagrody pokrycia kosztów podróży, aby dowiedzieć się więcej.

Nagrody przyznaje się na podstawie finałowych wyników rozgrywek kwartalnych Pro League:

1. miejsce – 10 000 USD

2. miejsce – 8 000 USD

3. miejsce – 7 000 USD

4. miejsce – 5 000 USD

Aby kwalifikować się do jakichkolwiek nagród, drużyny muszą nadal być w Pro League na zakończenie danego kwartału. Administracja zastrzega sobie prawo do wstrzymania nadania drużynie i/lub graczom nagrody bez podania przyczyny.

 

7.3.4 Oddelegowanie

Drużyna zajmująca ostatnie miejsce w końcowym zestawieniu w każdej z dywizji jest oddelegowana i musi z powrotem zakwalifikować się na swoje miejsce w Pro League, zmagając się z najlepszymi drużynami pretendentów ze swojego regionu.

Końcowe zestawienie oparte jest na punktach z rozgrywek kwartalnych oraz wynikach z Wydarzeń. Oprócz punktów zdobytych podczas rozgrywek kwartalnych, drużyny otrzymują dodatkowe punkty za pozycję w klasyfikacji dużego wydarzenia w stosunku do reszty ich dywizji:

1. miejsce – 5 pkt

2. miejsce – 2 pkt

3. miejsce – 1 pkt

Ostatnie miejsce – 0 pkt

Drużyna, która zwycięży w dużym wydarzeniu otrzyma również dodatkowe 4 punkty, aby zapewnić jej zakwalifikowanie się do Pro League w następnym kwartale.

 

7.3.5 ZAMKNIĘCIE SKŁADU DRUŻYN

Wszystkie drużyny, również oddelegowane, mogą dokonać dwóch zmian składu drużyn przed zakończeniem fazy kwalifikacji (3 graczy musi pozostać). Jeśli dokonano więcej niż dwóch zmian składu, drużyna traci swoje miejsce w Pro League i nie będzie mogła uczestniczyć w rozgrywkach w następnym kwartale.

Po zakończeniu kwalifikacji, skład drużyn jest zamknięty na czas trwania kwartału.

 

7.3.6 AWANS W ŚRODKU KWARTAŁU

Jeśli drużyna wypadnie z Pro League lub zostaje usunięta z zawodów Pro League z innych powodów przed rozpoczęciem 5. tygodnia, może zostać zarządzony turniej awansowy, aby uzupełnić zwolnione miejsce w Pro League.

Turniej awansowy przeprowadzany jest w systemie podwójnej eliminacji między 4 drużynami o najwyższej liczbie punktów pretendenta oraz 4 najwyżej notowanymi w drabince drużynami danego regionu.

Jeśli drużyna wypadnie z Pro League po 5. tygodniu jej trwania, drużyny o najwyższej liczbie punktów pretendenta i najwyżej notowane w drabince zmagają się ze sobą w rozgrywce do trzech zwycięstw, aby określić, kto rozpocznie grę w systemie szwajcarskim na najbliższym dużym wydarzeniu.

Jeśli po 5. tygodniu wypadną z Pro League dwie drużyny, drużyna ze szczytu drabinki oraz ta z największą liczbą punktów pretendenta znajdą się w zestawieniu w systemie szwajcarskim na najbliższym dużym wydarzeniu.

 

7.3.7 NIEDOSTĘPNOŚĆ ZAWODÓW DLA PRETENDENTÓW

Drużyny z Pro League nie mogą brać udział w drabinkach pretendentów ani w żadnych innych zawodach, gdzie przyznawane są punkty pretendenta, takich jak cotygodniowe turnieje online oraz regionalne wydarzenia na żywo.

 

7.3.8 Umowy gracza

Wszyscy gracze biorący udział w Pro League muszą podpisać z Administracją umowę gracza, aby móc otrzymać nagrody Pro League.

 

7.3.10 Strumieniowanie rozgrywek i ustalanie terminów

Wszyscy gracze biorący udział w Pro League są zobowiązani do strumieniowania wszystkich rozgrywek Pro League i muszą zezwolić Administracji i oficjalnym Obserwatorom na dostęp do swoich poczekalni na żądanie.

Aby dowiedzieć się więcej, patrz dział 9.1 Transmisja rozgrywek.

 

7.3.11 Wymagania mediów

Drużyny biorące udział w wydarzeniach Pro League są zobowiązane do wzięcia udziału we wszelkich zaplanowanych wydarzeniach medialnych i sesjach zdjęciowych. Zarówno drużyny, jak i poszczególni gracze nie mogą odmówić udziału w takich wydarzeniach. Odmowa lub opieszałość może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, w tym karami.

Aby dowiedzieć się więcej, patrz dział 9.2 Występowanie w mediach.

 

8. WYDARZENIA NA ŻYWO

8.1 REGIONALNE

Wydarzenia regionalne są rozgrywane na żywo i są otwarte wyłącznie dla graczy spoza Pro League z regionu, w którym się odbywają.

 

8.1.1 Przyznawanie punktów pretendenta

Oprócz nagród pieniężnych i nagrody pokrycia kosztów podróży, na wydarzeniach regionalnych można również zdobyć punkty pretendenta. Drużyny muszą się zarejestrować na wydarzenie regionalne na platformie online jako ta sama drużyna, która bierze udział w cotygodniowych turniejach sieciowych, aby otrzymać punkty pretendenta w nagrodę.

Podział punktów za wydarzenia drużynowe dla uczestników w wieku 16-31 lat

1. miejsce – 200 punktów

2. miejsce – 120 punktów

3. miejsce – 90 punktów

4. miejsce – 80 punktów

5.–8. miejsce – 60 punktów

9.–16. miejsce – 40 punktów

17.–32. miejsce – 10 punktów

33.–64. miejsce – 5 punktów

 

Podział punktów za wydarzenia drużynowe dla uczestników w wieku powyżej 32 lat

1. miejsce – 500 punktów

2. miejsce – 300 punktów

3. miejsce – 200 punktów

4. miejsce – 160 punktów

5.–6. miejsce – 100 punktów

7.–8. miejsce – 80 punktów

9.–12. miejsce – 55 punktów

13.–16. miejsce – 35 punktów

17.–24. miejsce – 25 punktów

25.–32. miejsce – 15 punktów

 

8.1.2 Przyznawanie nagród pokrycia kosztów podróży

Na wydarzeniach regionalnych można zdobyć nagrody pokrycia kosztów podróży na następne duże wydarzenie.

Nagrody pokrycia kosztów podróży (podróż i zakwaterowanie) obejmują 5 graczy i jednego trenera lub menedżera drużyny.

Patrz dział 10. Nagrody pokrycia kosztów podróży, aby dowiedzieć się więcej.

 

8.2 DUŻE WYDARZENIA

Wszystkie duże wydarzenia, również mistrzostwa świata, będą typu otwartego oraz podzielone na dwie fazy: Faza rozstawienia i drzewko mistrzostw.

 

8.2.1 Faza rozstawienia

Podczas fazy rozstawienia, drużyny Pro League zmagają się ze sobą w drzewku turniejowym w systemie szwajcarskim, aby zadecydować o rozstawieniu w drzewku mistrzostw, a w tym samym czasie drużyny pretendentów walczą o ostatnie 8 miejsc w drzewku mistrzostw podczas otwartych kwalifikacji.

 

Drzewko w systemie szwajcarskim

Drużyny biorące udział w wydarzeniach Pro League są podzielone na dwie grupy i rozmieszczone na podstawie wyników rozgrywek kwartalnych:

Grupa A

 • Region A – 1. miejsce
 • Region B – 1. miejsce
 • Region C – 2. miejsce
 • Region D – 2. miejsce
 • Region A – 3. miejsce
 • Region B – 3. miejsce
 • Region C – 4. miejsce
 • Region D – 4. miejsce

Grupa B

 • Region C – 1. miejsce
 • Region D – 1. miejsce
 • Region A – 2. miejsce
 • Region B – 2. miejsce
 • Region C – 3. miejsce
 • Region D – 3. miejsce
 • Region A – 4. miejsce
 • Region B – 4. miejsce

Regiony w każdej z grup zmieniają się przy każdym dużym wydarzeniu. Regiony oznaczone jako A, B, C i D będą następujące:

 • Duże wydarzenie jesienne – A: Ameryka Północna 1, B: Ameryka Łacińska, C: Ameryka Północna 2, D: Europa
 • Duże wydarzenie zimowe – A: Ameryka Łacińska, B: Ameryka Północna 2, C: Europa, D: Ameryka Północna 1
 • Duże wydarzenie wiosenne – A: Europa, B: Ameryka Łacińska, C: Ameryka Północna 1, D: Ameryka Północna 2

Podczas fazy rozstawienia, każda drużyna z każdej grupy rozgrywa 3 rundy meczów w zawodach w systemie szwajcarskim.

Porządek rozstawienia w drzewku mistrzostw zostanie ustalony na podstawie końcowej klasyfikacji drzewka w systemie szwajcarskim. Końcowa klasyfikacja drzewka w systemie szwajcarskim zależy przede wszystkim od liczby zwycięstw, następnie od proporcji zwycięstw/porażek z konkretnymi drużynami, liczby wygranych map, a na koniec od ogólnego zróżnicowania wyników podczas rund.

 

Kwalifikacja otwarta

W rozgrywkach kwalifikacji otwartej obowiązuje system podwójnej eliminacji.

Rozstawienie w kwalifikacji otwarte odbywa się na konkretnych poziomach:

 • Poziom 1: Punkty pretendenta Drużyny przybyłe z Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej i Europy
 • Poziom 2: Drużyny z drabinki przybyłe z Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej i Europy
 • Poziom 3: Drużyny według punktów pretendenta przybyłe z Ameryki Południowej oraz Azji i Pacyfiku
 • Poziom 4: Drużyny z drabinki przybyłe z Ameryki Południowej oraz Azji i Pacyfiku
 • Poziom 5: Mistrzowie wydarzeń regionalnych (jeśli dotyczy)
 • Poziom 6: 5 najwyżej notowanych drużyn pod kątem punktów pretendenta/drabinki ze wszystkich regionów
 • Poziom 7: 10 najwyżej notowanych drużyn pod kątem punktów pretendenta/drabinki ze wszystkich regionów
 • Poziom 8: 15 najwyżej notowanych drużyn pod kątem punktów pretendenta/drabinki ze wszystkich regionów
 • Poziom 9: 25 najwyżej notowanych drużyn pod kątem punktów pretendenta/drabinki ze wszystkich regionów
 • Poziom 10: 50 najwyżej notowanych drużyn pod kątem punktów pretendenta/drabinki ze wszystkich regionów

W każdym poziomie drużyny są rozstawione według ich regionu. Kolejność regionów:

 1. Ameryka Północna
 2. Ameryka Łacińska
 3. Europa
 4. Ameryka Południowa
 5. Azja i Pacyfik

Wszystkie pozostałe drużyny są rozmieszczone pod kątem zdobytych punktów pretendenta lub miejsca na drabince (brana jest pod uwagę wyższą wartość). W przypadku dwóch lub więcej drużyn o tej samej randze, drużyny są rozmieszczane według regionu, a zdobyte punkty pretendenta mają wyższy priorytet niż miejsce w drabince. Kolejność regionów:

 1. Ameryka Północna
 2. Ameryka Łacińska
 3. Europa
 4. Ameryka Południowa
 5. Azja i Pacyfik

Drużyny bez rangi i/lub drużyny, które dostały się po zamknięciu rozstawienia kwalifikacji otwartych zostaną rozstawione losowo na końcu drzewka.

4 drużyny pozostałe na koniec drzewka zwycięzców oraz 4 drużyny pozostałe na koniec drzewka przegranych kwalifikują się do drzewka mistrzostw. Zakwalifikowane drużyny zostaną przydzielone do grup w sposób losowy, przy czym drużyny z drzewka zwycięzców klasyfikacji otwartej zostaną rozmieszczone jako 9. i 10., z kolei drużyny z drzewka przegranych klasyfikacji otwartej zostaną rozmieszczone jako 11. i 12.

 

8.2.2 Faza mistrzostw

Faza mistrzostw składa się z jednego drzewka eliminacyjnego z rozstawieniem opartym o wyniki z fazy rozstawienia.

4 najwyżej notowane drużyny z kwalifikacji systemem szwajcarskim otrzymają wolny los w pierwszej rundzie, a 4 najniżej notowane zmierzą się z pretendentami otwartych kwalifikacji. Drzewko mistrzostw będzie następnie rozgrywane, aż pozostanie tylko jedna drużyna.

 

8.2.3 Turnieje poboczne

Więcej informacji wkrótce

 

8.3 Microsoft Store Tournaments

The 2019-2020 season will have a number of events open to non-Pro League teams, and local competitions hosted at Microsoft Stores. Click here for more information.

 

9. MEDIA 

9.1 TRANSMISJA ROZGRYWEK 

Administracja zastrzega sobie prawo do transmisji wszelkich rozgrywek Gears Esports odbywających się na żywo, jak również sieciowych.

Wszyscy gracze biorący udział w Pro League są zobowiązani do strumieniowania wszystkich rozgrywek Pro League ze swoich własnych kanałów.

Uczestnicy nie mogą nie zgodzić się na transmisję autoryzowaną przez Administrację.

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dowolnej rozgrywki podczas zawodów Gears Esports, aby dostosować jej czas do określonej pory transmisji. Uczestnicy nie mogą nie zgodzić się na taką zmianę terminu.

Jeśli uczestnik nie wyrazi zgody na transmisję lub zmianę terminu gry przez Administrację, może zostać ukarany.

 

9.1.1 Zasady meczów transmitowanych

Te zasady obowiązują jedynie w przypadku meczów, które są transmitowane i są nadrzędne wobec wszelkich innych zasad.

Opóźnienie strumieniowania: Wszelkie transmisje, również strumieniowane przez gracza z rozgrywek Pro League, muszą mieć jednominutowe opóźnienie.

Ustalanie terminu meczu: Wszyscy gracze są zobowiązani do bycia online i w gotowości do gry co najmniej 30 minut przed zaplanowanym meczem. Zaplanowana gra może zostać rozegrana później, jeżeli poprzedzające ją rozgrywki mają opóźnienie, ale gracze nadal są zobowiązani do bycia w pełnej gotowości na 30 minut przed początkowo ustaloną godziną startu. 

Komunikacja między graczami: Wszyscy gracze biorący udział w transmitowanych rozgrywkach otrzymają polecenie dołączenia do kanału Discord. Cała komunikacja między członkami personelu oraz graczami podczas rozgrywki będzie odbywać się na przydzielonym kanale Discord. 

 

9.2 WYSTĘPOWANIE W MEDIACH 

Drużyny biorące udział w wydarzeniach Gears Esports są zobowiązane do wzięcia udziału we wszelkich zaplanowanych wydarzeniach medialnych i sesjach zdjęciowych. Od drużyn może być wymagane noszenie strojów zatwierdzonych przez Administrację. Organizator dołoży wszelkich starań, aby poinformować o szczegółach wydarzeń medialnych i sesji zdjęciowych jeszcze przed przybyciem drużyn na miejsce imprezy. Od drużyn wymagana będzie elastyczność w dostosowaniu się do harmonogramu nagrań i sesji zdjęciowych. Zarówno drużyny, jak i poszczególni gracze nie mogą odmówić udziału w takich wydarzeniach. Odmowa lub opieszałość może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, w tym karami. Drużyny są zobowiązane do przebywania na terenie imprezy w określonym czasie, aby móc spełnić wymagania dotyczące współpracy z mediami (w tym tzw. dnia dla mediów).

For Match Interviews, each teams must nominate at least one Player to be available for interviews before, during, or after any Gears Esports match. Nominated Players may not refuse to conduct an interview.

 

10. NAGRODY POKRYCIA KOSZTÓW PODRÓŻY

Nagrody pokrycia kosztów podróży zostaną przyznane wszystkim drużynom Pro League, drużynie z największą liczbą punktów pretendenta w momencie zamknięcia przyznania nagrody pokrycia kosztów podróży oraz drużynie, która wygra zawody playoff drabinki o nagrodę pokrycia kosztów podróży w każdym z regionów.

Nagrody pokrycia kosztów podróży zostaną przyznane tylko drużynom, które spełniają minimalne wymagania wieku dla konkretnego wydarzenia.

Zmiany składu dokonane po zamknięciu składów do przyznania nagrody pokrycia kosztów podróży mogą spowodować odmowę pokrycia tych kosztów lub tylko częściowe ich pokrycie.

Zamknięcie składów do przyznania nagrody pokrycia kosztów podróży następuje w poniedziałek, trzy tygodnie przed każdym dużym wydarzeniem.

Drużyny, które nie mogą odbyć podróży mogą wybrać zamiast tego nagrodę pieniężną w wysokości 2500 USD.

Administracja zastrzega sobie prawo do dostosowania nagród pokrycia kosztów podróży w każdym momencie.

 

10.1. PROCES
 • PGL zamówi pobyt w hotelu oraz bilety na loty dla wszystkich drużyn.
 • Teams will be required to obtain their own Visas and other necessary travel documents. PGL will assist and provide assisting documentation when required. 
 • Hotel Travel Awards will include 3 rooms per Team with 2 double beds per room. Hotel Travel Awards will begin on Wednesday night and go through to Sunday night for Pro League teams, and Thursday night through Sunday night for Challenger teams starting in the Open Bracket.
 • All Pro League teams are required to arrive on or before the Wednesday of the event, and are requiredto be available all day on Thursday and Friday (prior to matches) for Media Day coverage. Teams who do not arrive at their designated media day time with their full roster will be penalized.

 

11. ZŁAMANIE ZASAD I KODEKSU POSTĘPOWANIA 

Poprzez uczestnictwo w jakichkolwiek wydarzeniach Gears Esports lub wydarzeniach online oraz na żywo zatwierdzonych albo sponsorowanych przez Administrację gracze zobowiązują się do przestrzegania końcowych postanowień organizatora turnieju, Administracji i wszelkich osób działających w jej imieniu.

Administracja lub organizatorzy turnieju mogą, według własnego uznania, podjąć działania dyscyplinarne stosownie do wagi wykroczenia:

 • Odjęcie części lub całości punktów zdobytych w trakcie dowolnych zawodów na platformie online.
 • Natychmiastowe usunięcie z turnieju na żywo, drabinki lub wydarzenia.
 • Częściowe lub pełne odjęcie nagrody pokrycia kosztów podróży.
 • Zawieszenie lub wyrzucenie z programu Gears Esports, oraz z części lub wszystkich wydarzeń Gears Esports.
 • Częściowe lub pełne wstrzymanie wypłaty nagrody pieniężnej.
 • Czasowe lub stałe zawieszenie: W Xbox Live, na platformie i w usługach Gears of War, lub w udziale w Gears Esports, Gears of War, w turniejach lub wydarzeniach (online lub na żywo) firmy Microsoft,
 • Wszczęcie postępowania sądowego z udziałem podmiotów prawnych lub władz państwowych w wyniku jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

Kliknij tutaj, żeby przeczytać Kodeks postępowania Gears Esports.