Garron Paduk

Garron Paduk

KOALICJA POŁĄCZONYCH RZĄDÓW


Garron Paduk był majorem w  Unii Niepodległych Republik , a następnie wstąpił w szeregi Koalicji, gdy szarańcza napadła na jego dom. W ramach programu „Otwarte ramiona” został wówczas szeregowym  Koalicji Połączonych Rządów, nie bacząc na swoją nienawiść do niej. Tym sposobem mógł przynajmniej zemścić się na szarańczy i uniknąć więzienia. Wkrótce po Dniu Wyjścia dołączył do drużyny Kilo wraz z Damonem BairdemAugustusem Cole'em i  Sofią Hendrick. Po rozmieszczeniu rakiet świetlnych i uniknięciu oskarżenia o zdradę, zdezerterował z szeregów Koalicji i mieszkał w  Halvo Bay aż do 17 roku po D.W. Nadal żywi niechęć do Koalicji, zwłaszcza po tym, jak Sofia została porwana przez jej żołnierzy.