Koalicja Połączonych Rządów

Koalicja Połączonych Rządów


Na długo przed wojnami Pendulum Koalicja Połączonych Rządów istniała jedynie jako niejasna idea światowej władzy powstała w umyśle fanatycznego socjalisty, Aleksieja Desipicza. Jej surowe zasady oparte są o osiem najważniejszych wartości: Porządek, pilność, czystość, pracę, honor, lojalność, wiarę i skromność. Podczas wojen Pendulum Koalicja stała się jednak – dzięki pracy Nassara Embry – prawdziwą, choć niewiele znaczącą, siłą polityczną. Do roli globalnej potęgi urosła po pokonaniu Unii Niepodległych Republik, w czym pomogło opracowanie Młota Świtu. Sześć tygodni po jej zwycięstwie, na powierzchnię wyszła szarańcza.

Po Dniu Wyjścia przywódcy Koalicji jako jedyni gotowi byli podjąć kroki niezbędne do przetrwania tych straszliwych wydarzeń. Ratyfikowali wprowadzający stan wojenny Akt Umocnienia i zmienili płaskowyż Jacinto w niedostępną twierdzę.  W 17 roku po D.W. Koalicja rozpadła się jednak wskutek przejęcia przez szarańczę niemal całej powierzchni Sery. 

Frontowy żołnierz Koalicji jest trybem w jej machinie i nazywa się go „gearem”. Każdy z nich po wcieleniu do armii składa przysięgę zwaną Kanonem Octus: „Pozostanę czujny i wytrwały w ściganiu wrogów Koalicji. Będę chronił i utrzymywał porządek życia określony przez Wszechojców Koalicji w Kanonie Octus. Porzucę wcześniejsze życie, by służyć, póki potrzebnym będę. Niezłomnie trwać będę na swym posterunku w tej wielkiej machinie i znam swoje miejsce w Koalicji. Jestem gearem”.